Zelf-financiering

De Corporatie Domodungu is een NGO zonder winstbejag. Eén van de doelstellingen van de Herberg La Leona is het ontwikkelen van een vorm van zelf-financiering voor het werk dat wij doen met de vrouwen en die voor het grootste gedeelte over weinig financiële middelen beschikken. Voor organisaties als de onze wordt het steeds moeilijker financiering te vinden.
Vandaar dat wij onze gebouwen ter beschikking stellen aan derden, zoals toeristen, groepen, instellingen of organisaties, tegenover een donatie. Tijdens vakanties en lange week-ends bieden we koffie, thee en kuchen aan in de zaal, evenals natuurlijke producten die door onze vrouwen gemaakt zijn.
Alle inkomsten komen direct ten goede aan de voortzetting van ons werk met vrouwen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario