Zelf-financiering


De Corporatie Domodungu is een NGO (Niet Gouvernamentele Organisatie) zonder winstbejag. Eén van de doelstellingen van de Herberg La Leona is het ontwikkelen van een vorm van zelf-financiering voor ons werk met de vrouwen, nu het steeds moeilijker wordt voor sociale organisaties fondsen te vinden. Daarom stellen we onze gebouwen ter beschikking aan derden zoals toeristen, en aan groepen van andere instellingen of organisaties, in ruil voor een geldelijke bijdrage. Alle giften dragen rechtstreeks bij aan de continuiteit van onze organisatie en komen ten goede aan ons werk met de vrouwen.